עמית ארבל סוכנות לביטוח

כניסה למערכת הניהול

Quote

אם אלוהים התכוון שכולנו ניכשל,
הוא לא היה ממציא את ההצלחה

~ דאג פיירבאו ~
Next